Totale controle over de inkomsten op jouw evenement

Totale controle over de inkomsten op jouw evenement

Het maakt of kraakt de omzet van elk evenement: de drankverkoop. Het is als organisator dus van onsterfelijk belang dat de verkoop van drank zo efficiënt en aangenaam mogelijk verloopt. Kassa-automaten bieden hier de perfecte oplossing.

Extra omzet

Door met drankjetons te werken verliezen bezoekers de waarde van zo een jeton een beetje uit het oog. Hierdoor worden jetons gemakkelijker uitgegeven dan geld. 

De kassa-automaten van Coinmonster kunnen wisselgeld geven. Daardoor voelen gasten zich niet geremd om “nog ééntje” te drinken. Terzelfder tijd is het eenvoudigst om het ingevoerd bedrag maximaal te besteden aan jetons. Uit eigen onderzoek blijkt dat gasten hierdoor meer spenderen.

Bezoekers die geen cash geld meer hebben kunnen simpel en intuïtief jetons aankopen aan de automaten met bankkaart. Zo voorkom je dat mensen die geen cash geld meer bij hebben ook niets meer consumeren.  

Geen fouten

Doordat er geen menselijke manipulatie van geld hoeft te gebeuren worden fouten vermeden. Ook testen de toestellen elk biljet op echtheid. Opgezadeld worden met vals geld is dus ook verleden tijd.

Tijdens en na het evenement kan u opvolgen wat er verkocht wordt. U behoud dus ten alle tijden het overzicht.

Milieu

Drankjetons zijn herbruikbaar, en dus minder belastend voor het milieu. Indien u er voor kiest om jetons te huren gaat u zelfs nog een stap verder. De huurjetons van Coinmonster worden, indien ze niet meer voldoen aan de strenge kwaliteitseisen, versnipperd en als grondstof gebruikt voor nieuwe jetons. Hierdoor wordt materiaal uitgespaard en is de cirkel rond.

 

Verspil niet langer geld en neem contact op met Coinmonster via www.coinmonster.be/contact

© Coinmonster BV - BE 0692.673.337